NicePack. El seu sabó de cosmčtica natural. NicePack, S.L. | Tel: (+34) 938 616 175 | info@nicepacksoap.com
NicePack, S.L. Fabricació i envasat de sabó per a perfumeria, cosmčtica i hosteleria en formats flow pack, plegable de cartró i plisat.

Anterior Sabó envasat en plegable de cartró / Sabó envasat en format plisat    Sabó d'afaitar / Sabons especials o exclusius Següent
SABÓ RECTANGULAR CLŔSSIC DE PERFUMERIA
Pastilla de sabó des de 50 grs. fins a 120 grs.
Envasat en celofana o polipropilč transparent.
També en plegable de cartró acabat peliculat o vernissat. En flow pack etc., i sempre disposats a estudiar altres possibilitats d'acabat final.
Sabó rectangular clŕssic de perfumeria
NicePack. El seu sabó de cosmčtica natural.
SABÓ RECTANGULAR MEDICINAL
Pastilla de sabó rectangular des de 50 grs. fins a 120 grs. amb additius de qualitat medicinal, útils per a obtenir un resultat dermatolňgic, com poden ésser el sofre, la civada, la soia i altres, sempre segons fňrmula del client.
Sabó rectangular medicinal
NicePack. El seu sabó de cosmčtica natural.
copyright © NicePack, S.L. | Tots els drets reservats