NicePack. El seu sabó de cosmètica natural. NicePack, S.L. | Tel: (+34) 938 616 175 | info@nicepacksoap.com
NicePack, S.L. Fabricació i envasat de sabó per a perfumeria, cosmètica i hosteleria en formats flow pack, plegable de cartró i plisat.
PRESENTACIÓ
Permetin's informar-li que NicePack és una empresa especialitzada en la fabricació i envasat de sabó en pastilles per a tercers, amb una principal orientació als sectors de perfumeria i cosmètica, laboratoris farmacèutics, neteja personal i productes d'acollida del sector hoteler.
Fabricació i envasat de sabó per a perfumeria, cosmètica, farmacia, neteja personal i hosteleria.
QUALITAT
Aixímateix, el nostre departament de Control de Qualitat controla els nostres estàndars de qualitat en la recepció de matèries primeres, entrada de materials d'acondicionament, seguiment de la producció i control del producte acabat.
NicePack. El seu sabó de cosmètica natural.
Recepció de matèries primeres, entrada de materials d'acondicionament, seguiment de la producció i control del producte acabat.
MEDI AMBIENT
Disposem d'un acord de colaboració en la qualitat concertada i en la base físico química del producte, tant en l'aspecte sanitari com en el respecte medi ambiental amb un laboratori exterior de reconeguda solvència: LABORATORIO MICROBIOS, S.L.

El nostre número de fabricant a la Dirección General de Farmacia y productos Sanitarios de España és el 2248-C.
Colaboració en la qualitat concertada i en la base físico química del sabó, tant en l'aspecte sanitari com en el respecte medi ambiental amb un laboratori exterior.
copyright © NicePack, S.L. | Tots els drets reservats